Често се случва емоционална фраза, хвърлена в присъствието на голям брой хора, да придобие различно значение, а понякога дори да стане крилата. Сред такива изрази, извадени от контекста, е фразата "вратовръзка на Столипин", обозначаваща примка около врата. Историята на тази фраза, която получи антисоциални нюанси, наистина заслужава внимание.

Стойност на израза

Вратовръзката на Столипин обикновено се нарича висящо въже. Тази фраза се свързва с дейността на Пьотр Столипин, на когото се приписва организирането на масовите екзекуции на бунтовници от периода 1905-1905 г. 1907 г. Фразата има рязко негативна конотация, използва се за очерняне на личността на един от най-добрите руски политици на всички времена.

Фразата "вратовръзката на Столипин" прилича на друга подобна фраза със същото значение - "конопени вратовръзки". Известно е, че въжетата най-често се правели от коноп. Произходът на фразата не е известен със сигурност, но се среща широко в руската художествена литература от началото на 20 век.

Пьотър Аркадиевич Столипин

История на възникване

Предисторията на популярния израз пада през 1905-1907 г., когато след Първата руска революция в различни провинции на страната избухват вълнения, придружени, като правило, от масови кръвопролития. Наложиха се строги извънредни мерки, за да се спрат зверствата. Ето защо тогавашният председател на Министерския съвет Пьотр Аркадиевич Столипин въвежда военни съдилища. Те можеха да вземат решение за най-тежките престъпления. Отчитайки държавната ситуация, наказанията бяха затегнати. Имаше чести екзекуции чрез обесване.Този подход не намери разбиране сред либералната част на обществото.

Извънредно положение е въведено в повече от 70% от провинциите. Пряката директива на Столипин е: „По-малко арести, повече екзекуции“. Впоследствие той беше информиран, че екзекуциите чрез разстрел имат отрицателен ефект върху военните. Затова беше решено да се построят бесилки. Столипин е кръстен "палача", а бесилката - "вратовръзката на Столипин".

За първи път това изявление е произнесено по време на едно от заседанията на Държавната дума на 17 ноември 1907 г. (стар стил). Депутатите обсъдиха проблема с предоставянето на разширени правомощия на военнополевите съдилища. Дискусията се сведе до обиди към личността на тогавашния председател на Министерския съвет Пьотр Столипин.

На подиума се качи представителят на кадетската партия Фьодор Родичев. Той беше много притеснен, затова се изрази прекалено емоционално. В речта си той сравнява действията на Столипин с мерките, предприети от генерал Муравьов по време на потушаването на полското въстание от 1863 г.Много от инициаторите на тези бунтове бяха обесени. Такива действия бяха наречени "яка на мравка". Това си спомни кадетът, когато каза, че борбата срещу бунтовниците може да остане в историята като „вратовръзка на Столипин“.

Изявлението беше прието ентусиазирано от публиката. Столипин веднага напусна стаята. Последва го председателят на Държавната дума Хомяков, а след това и всички министри. Скоро Пьотър Аркадиевич предизвика Родичев на дуел. И двамата принадлежаха към благородството и според техния кодекс на честта такъв срам трябваше да бъде измит с кръв. Кадетът не влоши ситуацията и се извини публично на премиера. Той великодушно се съгласи да прости на нахалника, но впоследствие повече не се ръкува с Родичев. Това разрешаване на конфликта успокои депутатите. Фразата на Родичев обаче не беше забравена и стана известна.

Митове и истина за реформатора Столипин

Може би скандалното изявление щеше да бъде забравено с времето, ако болшевиките не го бяха запомнили.Хапливият израз беше използван от пропагандата на ленинската гвардия. „Столипинската вратовръзка“ стана символ на масовите екзекуции на невинни селяни, зад които стояха садистичен министър и подобни на него подчинени. Това идеологическо клише е създадено от Ленин, който нарича Пьотр Аркадиевич нищо повече от погромник и палач, получил мястото си чрез тормоз над селяни.

Според статистическите проучвания днес само 22% от руснаците могат да отговорят какво означава терминът „столипинска вратовръзка“ и каква е неговата история.

Хората, които са учили при съветската система, са добре наясно колко много учебниците по история омаловажават ролята на Столипин в руската история. Те се опитаха да сведат цялата му многогодишна дейност за доброто на Родината само до една „вратовръзка на Столипин“, въпреки факта, че полевите съдилища сложиха край на зверствата от 1905-1907 г., по време на които повече от 9 хиляди цивилни, политици и военни загинаха.

Още една фраза е свързана с положителното произведение на Пьотр Аркадевич Столипин - "Вагоните на Столипин". Политикът се стреми да овладее безкрайния Сибир, организира програма за доброволно преселване на хора там. Оказа се успешен - за няколко години около 3 милиона души се преместиха в необитаеми райони. Те бяха транспортирани в специални вагони, където едната половина беше предназначена за членове на семейството, а във втората, оградена с дървена стена, имаше добитък и различно имущество.

В съветско време тези вагони са били използвани за транспортиране на затворници до Централна Азия и Сибир. Затова се наложи допълнително да бъдат оборудвани с железни решетки на прозорците. Въпреки тази промяна в употребата, името на вагоните остана същото сред хората.

Видео

Категория: